Funktionsliste Odoonord ApS Vandværksløsning

Appen

 • Virker på de fleste Browsere og dermed de fleste mobiltelefoner
 • Viser forbrug på timebasis, dagsbasis, ugebasis, månedsbasis og årsbasis
 • Mulighed for analysemails
Kunder
 • Multi adresseoplysninger
 • Bankinformationer
 • Kontoinformationer
 • Vandmålerdata
 • Automatisk aflæsning af forbrug på et vilkårligt tidsinterval
 • Direkte SMS-adgang
 • Hotkey – Hvad er faktureret
Leverandører
 • Multi adresseoplysninger
 • Bankinformationer
 • Kontoinformationer
 • Fakturascanning setup
 • Analysekonti
 • Hotkey – Hvad er faktureret
 • Hotkey – Hvad er der indkøbt
Fakturering
 • Forskellige faktureringstyper
 • Forskellige kundetyper
 • Specifik vand fakturering
 • Specifik vand flyttefakturering
 • Almindelig fakturering
 • Automatisk tilføjelse af fakturalinjer
 • Valgfri periodeangivelse af vandforbrug
 • Aconto beregning
 • Betalingsbetingelser
 • Betalingsservice løsning
 • Faktureringslog
 • Massefakturering
 • Automatisk udligning
Godkendelsessystem
 • Send faktura til e-mailadresse – automatisk scanning
 • Send udgiftsbilag til scanning
 • Én eller to godkender på leverandørfakturaer
 • 99% korrekt scanning
 • Der kan vælges flere processer fra manuel kontrol til automatik
 • Mail med direkte link når der er dokumenter til godkendelse
Bankintegration
 • Automatisk betaling af godkendte fakturaer
 • Automatisk betaling af godkendte kreditnotaer