Vores vandværksløsning

Lidt historie

Vi fik i efteråret 2019 en fin kontakt til formanden for et vandværk, der havde anskaffet nye digitale målere til alle forbrugerne. I den forbindelse fik kunderne adgang til en app, der kunne vise vandforbrug på timebasis. På grund af at der var anvendt en teknologi der udgår, stoppede leverandøren adgangen til appen.

Vi tilbød at udarbejde en app, hvilket vi gjorde. For at udvikle appen fik vi adgang til en omfattende datamængde og vi valgte derfor at udvikle et helt nyt afregningssystem til vandværker. Vi har bygget vores løsning ovenpå et internationalt økonomisystem, hvor vi i høj grad har kunnet drage fordel af de mange digitale data.

Målet med løsningen

Det helt overordnede mål med at løse opgaven var, at det skulle være nemmere at være bestyrelse i et vandværk og det skulle være nemmere, billigere og mere sikkert at administrere vandværkets økonomi og andre opgaver. Det har været en spændende udviklingsproces, hvor vi nu har et komplet afregningssystem med den tilhørende app.

Hvad kan systemet?

Når der skal udarbejdes faktura, henter systemet selv forbrugstallene ind og beregner automatisk de nødvendige fakturalinjer. Fakturaerne kan så sendes via mail eller via en BS-løsning, vi også har udviklet.

Vi har i løsningen også en automatisk scanning af leverandørfaktura med en to-faktor godkendelse af alle bilag. Intet kan bogføres og betales før to personer fra bestyrelsen begge har godkendt bilaget. Når et bilag er scannet og godkendt, bliver det automatisk sent til betaling og automatisk betalt på betalingsdagen.

Vores løsning til at varetage flytninger sikre også forbrugerne GDPR-rettigheder. Når en beboer fraflytter, er der fortsat adgang til den fraflyttendes data, men ikke den nye beboers data ligesom den tilflyttende ikke har adgang til de gamle data.

Her er der kun vist nogle få af de mange muligheder adgangen til digitale data har givet. En fuld funktionsoversigt kan vises her.

Screenshot af appen

Data kan vises på time-, dags-, uge-, måneds- og årsbasis.

Screenshot af Fakturakladde